Διαδικτυακή Συνάντηση με θέμα: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στις 17 Ιουνίου  πραγματοποποιήθηκε διαδικτυακή Συνάντηση των Τεχνικών Ασφαλείας με το προσωπικό του Νοσοκομείου μας
με θέμα:  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Ο συντονισμός και η οργάνωση πραγματοποιήθηκε απο το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας  και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και ελπίζουμε στο άμεσο  μέλλον και εφόσον οι συνθήκες μας το επιτρέψουν να υλοποιηθεί δεύτερη φάση του προγράμματος δια ζώσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλληλεπιδράσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις.
 
 
Scroll to Top