Προσωπικό Βιοχημικού Εργαστηρίου

Το Βιοχημικό Εργαστήριο απαρτίζεται από υψηλής κατάρτισης Επιστημονικό και Τεχνολογικό προσωπικό που λειτουργεί σε 24-ωρη βάση 365 ημέρες το χρόνο για την εκτέλεση του Κλινικού και Εκπαιδευτικού του έργου

  Μέλη ΔΕΠ
1 Μπαϊρακτάρη Ελένη Διευθύντρια, Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας
2 Μαγκλάρα Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας
  Βιοχημικοί-Χημικοί-Βιολόγοι
1 Βλάχου Ιωάννα Βιολόγος
2 Καλογερά Χρυσούλα Δρ. Χημικός
3 Καλογήρου Γαλάτεια Χημικός
4 Κολιός Γεώργιος Δρ. Χημικός, Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας
5 Κοντοδήμου Κλεονίκη Χημικός
6 Σδράνης Ιωάννης Δρ. Χημικός, Τεχνικός Υπεύθυνος
7 Τζάλλας Χρήστος Βιολόγος
8 Τσίγκα Σταματία Δρ. Χημικός
9 Χασιώτης Γιώργος Δρ. Χημικός
  Παρασκευαστές
1 Ζιάκας Ιωάννης ΔΕ Παρασκευαστών
2 Καλαμίδα Παναγιώτα ΔΕ Παρασκευαστών
3 Καραμπίνα Άννα ΔΕ Παρασκευαστών
4 Κόντος Παύλος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
5 Νάκος Γεώργιος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
6 Ντούρου Μαρία ΔΕ Παρασκευαστών
7 Παντούλη Ιωάννα ΔΕ Παρασκευαστών
8 Παπατζίμα Γλυκερία ΔΕ Παρασκευαστών
9 Παππά Αννούλα ΔΕ Παρασκευαστών
10 Παππά Βασιλική ΔΕ Παρασκευαστών
11 Σαραλιώτη Μαρία ΔΕ Παρασκευαστών
12 Τζιάσος Αντώνιος ΔΕ Παρασκευαστών
13 Χατζημιχαηλίδου Δόμνα ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
  Επικουρικό Προσωπικό του ΚΣΕΙ
1 Τσιούρη Αδαμαντία Msc Χημικός
2 Σακάλογλου Πρόδρομος Δρ. Βιολόγος
3 Νίκου Πολυξένη ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
4 Παπαχαρίσης Βασίλης ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
  Ειδικευόμενοι Βιοπαθολογίας
1 Παππά Ουρανία Ιατρός
Scroll to Top