Προκήρυξη  των παρακάτω επί θητεία κενών οργανικών θέσεων  ιατρών του Νοσοκομείου μας

Με την αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ.14830/8-3-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε  η προκήρυξη των παρακάτω επί θητεία κενών οργανικών θέσεων  ιατρών του Νοσοκομείου μας: [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

ΤΜΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ  / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 2
ΤΕΠ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το ΤΕΠ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (με νοσοκομειακή εμπειρία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με

εμπειρία στο PET-CT)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  με εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

Με την έγκριση προκήρυξης των εν λόγω θέσεων, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ που προκηρύχθηκαν προς πλήρωση από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα, για την αποτελεσματικότερη  λειτουργία της Ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας  την ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή περίοδο, ανέρχεται συνολικά στις 36 θέσεις.

Ευχαριστούμε θερμά την ηγεσία του Υπουργείου  Υγείας, καθώς επίσης και τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ για την  στήριξή  τους  στο ΠΓΝΙ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Scroll to Top