ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. H προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων ξεκινάει την 06-11-2021 και λήγει την 05-12-2021.
 
Κατεβάστε στην προκήρυξη pdfεδω
Scroll to Top