Παρουσίαση Δράσεων για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο ΠΓΝΙ

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: ” Παρουσίαση Δράσεων για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο ΠΓΝΙ “

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

11:00 – 11:15  Χαιρετισμός – Εισαγωγή

Ομιλητής: Χριστάκη Ειρήνη

11.00 – 12.00   Προεδρείο: Ζήκα Γιολάντα, Χριστάκη Ειρήνη

11:15 – 11:30   Δράσεις Γραφείου Λοιμώξεων & Επιτροπής Νοσοκ. Λοιμώξεων

Ομιλητής: Χριστάκη Ειρήνη

11:30 – 11:45  Επιδημιολογία Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο ΠΓΝΙ (Μελέτη     

                           Σημειακού Επιπολασμού 2022)

Ομιλητής: Καραβασίλη Νικολέττα

11:45 -12:00  Μέτρα Πρόληψης Λοιμώξεων στο ΠΓΝΙ: Συμμόρφωση,       

                         Προβληματισμοί

Ομιλητές: Ζησιμόπουλος Παναγιώτης, Μπουκουβάλα Νικολέτα

12:00 – 13:00  Προεδρείο: Τσιάρα Σταυρούλα, Χριστάκη Ειρήνη

12:00 – 12:10  Πρόγραμμα REVERSE:Παρουσίαση Προγράμματος

Ομιλητές: Ζησιμόπουλος Παναγιώτης,Τσομπίκου Ουρανία

12:10 – 12:30  Πρόγραμμα REVERSE:Δράσεις Πρόληψης Λοιμώξεων & Παρουσίαση     

                          Αποτελεσμάτων – Επιδημιολογικά Στοιχεία ΠΓΝΙ 2022-2024

Ομιλητές: Τσομπίκου Ουρανία, Ζησιμόπουλος Παναγιώτης

12:30 – 12:45  Διαδραστική συζήτηση περιστατικών ελέγχου λοιμώξεων

Ομιλητής: Χριστάκη Ειρήνη

12:45 – 13:00  Συμπεράσματα επιστημονικής εκδήλωσης

Ομιλητής: Χριστάκη Ειρήνη

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Χριστάκη Ειρήνη, Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμωξιολογίας,  Α΄ Παθολογική Κλινική, Πρόεδρος, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ΠΓΝΙ

Καραβασίλη Νικολέττα, Μεταδιδάκτωρ, PhD, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ΠΓΝΙ

Τσομπίκου Ουρανία, Βιοπαθολόγος, Ιατρός Μελέτης REVERSE, ΠΓΝΙ

Ζησιμόπουλος Παναγιώτης, Νοσηλευτής Μελέτης REVERSE, ΠΓΝΙ

Μπουκουβάλα Νικολέτα, Ειδική Νοσηλεύτρια Δημόσια Υγεία-Κοινοτική Νοσηλευτική

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

  Ζώης Γεώργιος Φωτογράφος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Διοίκηση Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Καραβασίλη Νικολέττα

Τηλ: 26510 99272

Εmail:infection@uhi.gr

 

Scroll to Top