Μονάδα Λοιμωδών Νόσων

Η Μονάδα Λοιμωδών Νόσων (ΜΛΝ)  ενεργοποιήθηκε στα πλαίσια της λειτουργίας της Α’ Παθολογικής Κλινικής με την απόφαση της 30-1-2020 του Δ.Σ. του ΠΓΝΙ. Ο

Χωροταξικά βρίσκεται στο ισόγειο του Β’ κτιρίου του νοσοκομείου. Έχει τη δυνατότητα νοσηλείας ασθενών σε δέκα (10) δίκλινους θαλάμους υποπίεσης όπου οι ασθενείς νοσηλεύονται σε κατάσταση μόνωσης και συνεχούς παρακολούθησης (monitoring). Επιπρόσθετα, διαθέτει γραφεία και βοηθητικούς χώρους.

 Το αντικείμενο της ΜΛΝ είναι η φροντίδα και η νοσηλεία ασθενών με ειδικές λοιμώξεις, με σοβαρά λοιμώδη νοσήματα ή με επιπλοκές  που αφορούν λοιμώξεων σε ποικίλο φάσμα ασθενών (ενδο- και εξω-νοσοκομειακών)ή που σχετίζονται με φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Με την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 ο χώρος της ΜΛΝ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη νοσηλεία ασθενών που προσβάλλονται από τον ιό SARS-CoV-2. Εξαιτίας των διαστάσεων της υγειονομικής κρίσης  η λειτουργία της ΜΛΝ διευρύνθηκε με 3 ακόμη υπομονάδες (ημιπτερύγια του Α κτιρίου: Ισόγειο, 2ος όροφος, 4ος όροφος) που ονομάζονται Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ 2-4). Η συνολική δυνατότητα νοσηλείας είναι 79. Υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας δύο αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στην ΜΕΛ1 και πέντε (5) σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο στη ΜΕΛ2 για να αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με COVID-19.

Σήμερα (Δεκέμβριος 2020) η στελέχωση των υπομονάδων της ΜΛΝ έχει ως εξής:

Διευθυντής/Συντονιστής: Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής Παθολογίας

ΜΕΛ1:

Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Κοσμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας

Αναπληρώτρια Επ. Υπεύθυνη: Αικατερίνη Παντελή, Δ/ντρια ΕΣΥ Παθολογίας

ΜΕΛ2:

ΜΕΛ3:

ΜΕΛ4:

Scroll to Top