Κλινικό / Εργαστηριακό Έργο Βιοχημικού

Το Βιοχημικό Εργαστήριο εκτελεί μια σειρά εξετάσεων σε διάφορα βιολογικά υγρά όπως: ορός, πλάσμα, ολικό αίμα, ούρα, ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, πλευριτικό υγρό, αρθρικό υγρό.

Οι εκτελούμενες εξετάσεις, το αναλυτικό σύστημα, η μεθοδολογία και η συχνότητα εκτέλεσης εμφανίζονται στον πίνακα.

Α. Είδος Δείγματος: Ορός

Γενικές Βιοχημικές Αναλύσεις

Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

Μεταβολίτες Γλυκόζη Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Ουρία Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Κρεατινίνη Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Ουρικό οξύ Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
Χοληστερόλη Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
LDL-Χοληστερόλη Καθημερινά AU5810/AU5820 Υπολογισμός
HDL-Χοληστερόλη (άμεση μέθοδος) Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
Τριγλυκερίδια Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
Ολική Χολερυθρίνη Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Άμεση Χολερυθρίνη Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Ολικές Πρωτεΐνες Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Αλβουμίνη Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Γαλακτικό Οξύ

σε πλάσμα

Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο AU5810/AU5820 ΕΦ
Αμμωνία

σε πλάσμα

Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο AU5810/AU5820 ΕΦ
Ένζυμα Αλκαλική Φωσφατάση   (ALP) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
γ-Γλουταμινοτρανσφεράση   (γGT) Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Αλδολάση (ALD) Εβδομαδιαίως AU5810/AU5820 Φ
α-Αμυλάση (AMY) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Κινάση της Κρεατiνης (CK) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Ισοένζυμο Μυοκαρδίου της Κινάσης της Κρεατίνης (CK-MB) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Γαλακτική Δεϋδρογονάση (LDH) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Ψευδοχολινεστεράση (CHE) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Ιόντα Κάλιο Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 inISE
Νάτριο Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 inISE
Χλωριούχα Καθημερινά AU5810/AU5820 inISE
Ολικό Ασβέστιο Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Μαγνήσιο Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Φωσφορικά Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Ειδικές Βιοχημικές Αναλύσεις Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

Έλεγχος αιμοποιητικού Ολικός Σίδηρος (Fe) Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Ολική Δεσμευτική Ικανότητα Σιδήρου (TIBC) Καθημερινά AU5810/AU5820 Υπολογισμός
Φερριτίνη (FER) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ερυθροποιητίνη (EPO) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Βιταμίνη Β12 Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Φυλλικό (FOL) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Γλυκιωμένη Αιμοσφαιρίνη (GlyHb) σε ολικό αίμα 3/Εβδομαδιαίως BIORAD VARIANT II HPLC
Έλεγχος καρδιακής λειτουργίας Τροπονίνη-Ι υψηλής ευαισθησίας Καθημερινά + Εφημερία Dxi 800 CLIA
Εγκεφαλικό Νατριο-ουριτικο Πεπτίδιο (ΒΝΡ) σε πλάσμα 1/Εβδομαδιαίως & μόνο για Κ/Κ Dxi 800 CLIA
Ηλεκτροφορήσεις Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών 2/Εβδομαδιαίως SEBIA/Capillarys 2 CE
Aνοσοκαθήλωση Πρωτεϊνών 2/Δεκαπενθήμερο SEBIA/Capillarys 2 CE
Λιπαιδιμικός έλεγχος Απολιποπρωτεΐνη Α   (Apo AI) 1/Δεκαπενθήμερο BN PROSPEC ΙΝ
Απολιποπρωτεΐνη Β   (Apo B) 1/Δεκαπενθήμερο BN PROSPEC ΙΝ
Απολιποπρωτεΐνη Ε   (Apo Ε) 1/Δεκαπενθήμερο BN PROSPEC ΙΝ
Λιποπρωτεΐνη (a) (Lp(a)) 1/Δεκαπενθήμερο BN PROSPEC ΙΝ
Φάρμακα Λίθιο (Li) Καθημερινά NOVA CRT dISE
Σαλικυλικά (SAL) Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο IMMULITE 2000 CLIA
Διγοξίνη (DIG) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Θεοφυλλίνη (THEO) Εβδομαδιαίως IMMULITE 2000 CLIA
Καρβαμαζεπίνη (CARB) Εβδομαδιαίως IMMULITE 2000 CLIA
Κυκλοσπορίνη Α (CYCL A) (σε ολικό αίμα) Εβδομαδιαίως ARCHITECT i1000 CMIA
Tacrolimus (σε ολικό αίμα) Εβδομαδιαίως ARCHITECT i1000 CMIA
Έλεγχος Θυρεοειδούς Ολική Τριιωδοθυρονίνη (T-T3) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ολική Θυροξίνη (T-T4) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4) Καθημερινά + Εφημερία Dxi 800 CLIA
Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) Καθημερινά + Εφημερία Dxi 800 CLIA
Θυρεοσφαιρίνη (Tg) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-Tg) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Αυτοαντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (Anti-TPO) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ορμόνες αναπαραγωγής και φύλου Οιστραδιόλη (E2) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Προγεστερόνη (PRG) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Προλακτίνη (PRL) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Τεστοστερόνη (TES) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Φυλοσύνδετη σφαιρίνη (SHBG) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-hCG) Καθημερινά + Εφημερία Dxi 800 CLIA
Λοιπές Ορμόνες Κορτικοτροπίνη (ACTH) σε πλάσμα Καθημερινά IMMULITE 2000 CLIA
Κορτιζόλη (COR) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Παραθορμόνη (intact PTH) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ινσουλίνη (INS) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Αυξητική ορμόνη (hGH) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Δείκτες λοίμωξης /φλεγμονής Ιντερλευκίνη-6 (IL-6) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Προκαλσιτονίνη (PCT) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Καρκινικοί δείκτες α-Εμβρυική Πρωτεΐνη (αFP) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο (CEA) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
CA-15.3 Καθημερινά Dxi 800 CLIA
CA-19.9 Καθημερινά Dxi 800 CLIA
CA-125 Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ειδικό Αντιγόνο Προστάτη (ΤPSA) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Ελεύθερο Ειδικό Αντιγόνο Προστάτη (FPSA) Καθημερινά Dxi 800 CLIA
β2-Μικροσφαιρίνη (β2-MG) Καθημερινά IMMULITE 2000 CLIA

Β. Είδος Δείγματος: Ούρα

Γενικές Βιοχημικές Αναλύσεις Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

  Γλυκόζη Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
Κρεατινίνη Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Ουρία Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
Ουρικό οξύ Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
Ολικές Πρωτεΐνες Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Μικροαλβουμίνη Καθημερινά AU5810/AU5820 ΙΝ
α-Αμυλάση Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Κάλιο Καθημερινά AU5810/AU5820 InISE
Νάτριο Καθημερινά AU5810/AU5820 InISE
Χλωριούχα Καθημερινά AU5810/AU5820 InISE
Ασβέστιο Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Μαγνήσιο Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Φωσφορικά Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ

Ειδικές Βιοχημικές Αναλύσεις

Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

  Κορτιζόλη Καθημερινά Dxi 800 CLIA
β2-Μικροσφαιρίνη (β2-MG) Εβδομαδιαίως IMMULITE 2000 CLIA
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 2/Εβδομαδιαίως CAPILLARYS 2/ SEBIA CE
Ανοσοκαθήλωση πρωτεΐνης Bence-Jones 1/Δεκαπενθήμερο CAPILLARYS 2/ SEBIA CE
Γ. Είδος Δείγματος: Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)
Δοκιμασία Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

  Γλυκόζη Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Πρωτεΐνες Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 Φ
Χλωριούχα Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 InISE
Γαλακτική Δεϋδρογονάση (LDH) Καθημερινά + Εφημερία AU5810/AU5820 ΕΦ
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών 1/Δεκαπενθήμερο CAPILLARYS 2 / SEBIA CE
Δ. Είδος Δείγματος: Αρθρικό Υγρό, Ασκιτικό Υγρό, Πλευριτικό υγρό
Γενικές Βιοχημικές Αναλύσεις Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

  Γλυκόζη Καθημερινά AU5810/AU5820 ΕΦ
Πρωτεΐνες Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Χλωριούχα Καθημερινά AU5810/AU5820 InISE
Γαλακτική Δεϋδρογονάση (LDH) Καθημερινά AU5810/AU5820 Φ
Αδενινο-απαμινάση Ι (ADA I)

σε πλευριτικό υγρό

Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο AU5810/AU5820 ΕΦ
Αδενινο-απαμινάση ΙI (ADA II)

σε πλευριτικό υγρό

Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο AU5810/AU5820 ΕΦ

Ε.   Λειτουργικές Εξετάσεις

Δοκιμασία Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

  Δοκιμασία Ανοχής Γλυκόζης Καθημερινά AU5810 Φ
Κάθαρση Κρεατινίνης Καθημερινά AU5810 Φ
Δοκιμασία Διέγερσης Αυξητικής Ορμόνης Καθημερινά Dxi 800 CLIA
Δοκιμασία Διέγερσης Κορτιζόλης Καθημερινά Dxi 800 CLIA

 ΣΤ. Εξετάσεις Μοριακής Διαγνωστικής

Εξέταση Συχνότητα Εκτέλεσης

Αναλυτής

Μέθοδος ανάλυσης

  Ανίχνευση μεταλλάξεων στo γονίδιo EGFR στο πλάσμα ασθενών με καρκίνο. Κάθε 2 εβδομάδες Cobas 480 (Roche) qRT – PCR
Ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια KRAS, NRAS στο πλάσμα ασθενών με καρκίνο. Κάθε 2 εβδομάδες. Cube6i CyFlow (Sysmex Inostics) BEAMing Digital PCR

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Καθημερινά + Εφημερία: 24 η/24-ωρο, 365 ημερες/χρονο

Καθημερινα : στις εργάσιμες ημέρες

Εβδομαδιαίως: Μια φορά τη βδομάδα σε καθορισμένη ημέρα

Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο: πριν την δειγματοληψία και αποστολή θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με το εργαστήριο για να διερευνηθεί η δυνατότητα εκτέλεσης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΦ: Ενζυμική Φωτομετρική

Φ: Φωτομετρική /φασματοφωτομετρική

CEΗλεκτροφόρηση τριχοειδούς

CLIA: ChemiLuminescent Immuno Assay (χημειοφωταύγεια)

CMIA: Chemiluminescent Micrpoparticle Immuno Assay (χημειοφωταύγεια)

dISE: ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (άμμεση)

InISE: ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (έμμεση)

ΙΝ: Ανοσοθολοσιμετρία

HPLC: Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης

Scroll to Top