Κατάργηση έντυπων βιβλιαρίων υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : << ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ >>

     Σας ενημερώνουμε ότι τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019).
      Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ,ΚΑΑ, ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο      έγγραφο ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κα).

https://www.eopyy.gov.gr/article/e6115600-c94e-4159-8cb0-2cd479460a46

Scroll to Top