Εξωτερικά Ιατρεία

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να έχετε απαραίτητα διαθέσιμο κατά την επικοινωνία για ραντεβού  το ΑΜΚΑ.

Αιματολογικό:

Γραφείο Διευθυντή: 99 638
Γραμματεία Διευθυντού 99 615
Τακτικό 99 859
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 99 445

Αναισθησιολογικό:

Ιατρείο Πόνου: Τηλ: 99344
Ιατρείο Πόνου Καρκινοπαθών

Γυναικολογικό:

Tακτικό Α’ 99 235
Tακτικό Β’ 99 235
Μαστού 99 514
Γυναικολογικών Ενδοσκοπήσεων– Κολποσκόπηση 99 515
Μαστογράφος 99 850 –  99851

Ιατρείο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας 99 514
Οικογενειακός Προγραμματισμός 99 513

Δερματολογικό:

Tακτικό Α’ 99 248
Tακτικό Β’ 99 492

Ενδοκρινολογικό – Διαβητολογικό Κέντρο Ηπείρου:

Γραμματεία 99 227

Ηπατο-Γασντρεντερολογικό

Τακτικό Ηπατολογικό 99 245
Τακτικό Γαστρεντερολογικό 99 740

Καρδιολογικό:

Τακτικό 99 247
HTTP://BCARDIO.GR

Λογοθεραπείας

Τακτικό 99 448

Μαιευτικό:

Τακτικό 99 232
Οικογενειακού Προγραμματισμού 99 513
Στείρωσης – Οστεοπόρωσης 99 784

Νευρολογικό:

Tακτικό 99 496
Η.Ε.Γ. 99 256
Εγκεφαλογράφος 99 741
Ηλεκτρομυογράφος 99 231
Νευροφυσιολογίας 99 744

Νευροχειρουργικό:
Τακτικό 99 780

Νεφρολογικό:99 238 & 99 509

Τακτικό: 3 ημέρες την εβδομαδα την Τρίτη, την Τετάρτη και την  Πέμπτη

Υπερτασικό– Λιπιδίων: 2 φορες την εβδομάδα την Δευτέρα και την  Παρασκευή

Ογκολογικό:

Γραφείο Διευθυντή :  99 394 & 99 222

Ραντεβού: 99391 & 99389

 Οδοντιατρικό:

Τακτικό 99 243 & 99 244

Ορθοπεδικό:

Γενικό 99 239 & 99 795
Ειδικό 99 240
Αλλαγών 99 499

Ουρολογικό:

Tακτικό Α’ 99 233
Tακτικό Β’ 99 234

Οφθαλμολογικό:

Τακτικό 99 246
Βυθού Οφθαλμού – Γλαυκώματος 99 216
Οπτικών Πεδίων 99 278
Ορθοπτικό 99 214

Παθολογικό:

Τακτικό Α’ 99 241
Tακτικό Β’ 99 507
Yπερτασικό – Λιπιδίων 99 509

Παιδιατρικό

99 517 & 99 518

Πνευμονολογικό

Τακτικό 99 257
Σπειρομέτρησης 99 277
Αναπνευστικής Λειτουργίας 99 277
Ιατρείο Ύπνου 99 613

Ρευματολογικό:

Τακτικό Α’ 99 252
Tακτικό Β’ 99 493
Ρευματολογικό 99 756 & 99 319
Παιδορευματολογικό 99 756
Γραμματεία Ρευματολογικού 99 755

 Χειρουργικό:

Τακτικό 99 491 & 99 253
Έκτακτο 99 463
Μαστού 99 251
Αγγείων 99 250 & 99 490
Ενδοσκοπήσεων 99 254
Μανομετρίας 99 213

Ψυχιατρικό:

Tακτικό 99 217 & 99 275
Έκτακτο 99 215

Ω.Ρ.Λ.:

Tακτικό 99 236 & 99 237
Ακουολογικό 99 249

Scroll to Top