Εξοπλισμός Βιοχημικού Εργαστηρίου

Το Βιοχημικό Εργαστήριο είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο Εργαστήριο με on line επικοινωνία με όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου που χρησιμοποιεί BARCODED πρωτογενή δείγματα που φθάνουν στο Εργαστήριο με το σωληνωτό ταχυδρομείο (Κλινικές, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Αιμοληψίες) και λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο

1. Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου (LIS) με 10 θέσεις εργασίας και online σύνδεση με το προαναλυτικό σύστημα και τους αναλυτές του εργαστηρίου x1
2. Προαναλυτικό σύστημα BECKMAN που αποτελείται από μονάδα εισόδου, φυγόκεντρο, αποπωματιστή και μονάδα εξόδου σε σύνδεση με 2 αναλυτές BECKMAN Dxi 800 και αναλυτή BECKMAN AU5820 x1
3. Βιοχημικός Αναλυτής BECKMAN AU5820 x1
4. Βιοχημικός Αναλυτής BECKMAN AU5810 x1
5. Ανοσοενζυμικοί Αναλυτές BECKMAN Dxi 800 x2
6. Ανοσοενζυμικός Αναλυτής SIEMENS/Immulite 2000 x1
7. Ανοσοενζυμικός Αναλυτής ABBOTT/Architect i1000 x1
8. Νεφελόμετρο SIEMENS/BN ProSpec x1
9. Αναλυτές ιόντων NOVA CRT x2
10. Αναλυτής τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης SEBIA/Capillarys2 x1
11. Αναλυτές HPLC για προσδιορισμό HbA1c BIORAD/Variant II x2
12. Πλήρες σύστημα ELISA (φωτόμετρο, πλυστικό, αναδευτήρα) x1
13. Φασματοφωτόμετρο UV/ορατού x1
14. Συσκευή PCR Applied Biosystems/Verity Dx x1
15. Πλατφορμα BEAMING Digital PCR Sysmex/Inostics για Υγρή Βιοψία x1
16. Φυγόκεντροι πάγκου x2
17. Ψυχρός θάλαμος x1
18. Ψυγεια Επαγγελματικά x2
19. Ψυγειοκαταψύκτες x3
20. Καταψύκτης -40 oC x1
21. Καταψύκτης -20 oC x1
22. Καταψύκτης -80 oC απόσυρση
23. Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης βαρέως τύπου x1
24. Διάφορα μικροοργανα (Vortex, πιπέτες, υδατόλουτρα, κλιβανοι)
Scroll to Top