Εργαστήριο

Η κλινική έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Ερευνητικού Ανοσολογικού Εργαστηρίου.

Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής Παθολογίας

Συνεργάτες

Γεωργίτση Παναγιώτα, μέλος ΕΤΕΠ

Γκαραλέα Κλεοπάτρα, μέλος ΕΤΕΠ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007806

Scroll to Top