Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Reverse

Συμμετοχή της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe-Health 2022-2027 και συγκεκριμένα στην Τυχαιοποιημένη Πολυεθνική Πολυκεντρική Κλινική Μελέτη REVERSE (διάρκεια μελέτης τέσσερα (4) έτη: 2022-2026, έναρξη 01-03-2022) με επιστημονικά υπεύθυνο ερευνητή την κα Τσιάρα Σταυρούλα και σύνδεσμο επαφής για τη μελέτη  την κα Καραβασίλη Νικολέττα.

Scroll to Top