Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Νομοθεσία

Η αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971(ΦΕΚ 388 τ.Β΄/18-02-2014) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας»

Scroll to Top