Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Μελέτες

  1. Συμμετοχή της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο Δίκτυο Ενιαίας Επιτήρησης Σοβαρών Λοιμώξεων του Αναπνευστικού Συστήματος (Integrated Respiratory Infections Surveillance). Πραγματοποιείται επιτήρηση των Σοβαρών Λοιμώξεων του Αναπνευστικού Συστήματος (Severe Acute Respiratory Infection-SARI) 28/11/22-συν. Σύνδεσμος αναφοράς (οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη της διαδικασίας) της Ενιαίας Επιτήρησης Σοβαρών Λοιμώξεων του Αναπνευστικού Συστήματος στο ΠΓΝΙ, Καραβασίλη Νικολέττα, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, ΕΝΛ.
  1. Συμμετοχή της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στη ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ 2022-2023 (Point prevalence survey of infections and antibiotic use) του ΠΓΝ Ιωαννίνων (1/11/22-25/11/22). Συντονίστρια της μελέτης, Καραβασίλη Νικολέττα, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, ΕΝΛ.
  1. Συμμετοχή της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Ευρωπαϊκή PatientControl μελέτη Μοριακής επιτήρησης σε γενετικό επίπεδο (whole genome sequencing-WGS) των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες ή/και κολιστίνη Εντεροβακτηριακών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων ECDC. Τίτλος: Genomic-based surveillance of Carbapenem-resistant and colistin-resistant Enterobacteriaceae at the EU level-EURGen-Net, 2019-2020. Κύριος ερευνητής, Γκαρτζονίκα Κ., Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ. Αρμόδια Επιδημιολογικής Καταγραφής, Καραβασίλη Νικολέττα, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, ΕΝΛ.
Scroll to Top