Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Επικοινωνία

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Γραφείο Λοιμώξεων

 Α΄ Υπόγειο

Τηλ.: 26510-99272

E-mail: infection@uhi.gr

Scroll to Top