Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Εκπαίδευση

Επιστημονική Επιτροπή Εκπαίδευσης-Επιστημονικό Συμβούλιο, ΠΓΝ Ιωαννίνων. Πρόγραμμα  εκπαίδευσης Ιατρών 2022-2023, θέμα:  Νοσοκομειακές  Λοιμώξεις.  20/12/2022

Το γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία των Νοσηλευτών της Νοσηλευτικής Ειδικότητας κατεύθυνσης Δημόσια Υγεία-Κοινοτική Νοσηλευτική

Scroll to Top