Εκσυγχρονισμός Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του ΠΓΝΙ

Οι δράσεις εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΠΓΝΙ συνεχίζονται με την αρωγή της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Με έκτακτη επιχορήγηση ποσού 250.000,00 από πόρους της 6ης ΥΠΕ, το Νοσοκομείο πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω σημαντικά είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

  1. Ένας κλίβανος ατμού για την Κεντρική Αποστείρωση, κόστους 100.000,00 €.

Ο εν λόγω κλίβανος θα αντικαταστήσει τον πιο παλιό κλίβανο της Κεντρικής Αποστείρωσης (προσεγγίζει την 20ετία), απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων του Νοσοκομείου.

  1. Ένα σύστημα ομοιώματος νερού (water phantom) για την απόλυτη δοσιμετρία των Γραμμικών Επιταχυντών του Τμήματος Ακτινοθεραπείας, κόστους 100.000,00 €.

Το σύστημα ομοιώματος νερού είναι άκρως απαραίτητο για τη λειτουργία του Τμήματος Ακτινοθεραπείας, καθώς χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατη η λειτουργία των 2 Γραμμικών Επιταχυντών του Νοσοκομείου.

  1. Μια επιδαπέδια ψυχώμενη φυγόκεντρο 12 θέσεων για την Αιμοδοσία, κόστους 50.000,00 €

Η εν λόγω φυγόκεντρος θα αντικαταστήσει την μια από τις δυο επιδαπέδιες ψυχώμενες φυγόκεντρους στο Τμήμα Αιμοδοσίας που είναι παρωχημένης τεχνολογίας (20ετίας). Η φυγόκεντρος αυτή θα υποστηρίξει κρίσιμες λειτουργίες για την προπαρασκευή προϊόντων αίματος (ερυθρά, πλάσμα και αιμοπετάλια) καθώς και το πλύσιμο των ερυθρών για πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ήθελε να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της, προς τον Διοικητή της 6ης Υ.Πε., για την αμέριστη στήριξη που διαχρονικά παρέχει στο ΠΓΝΙ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Scroll to Top