Δημόσια διαβούλευση Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικής κλίνης νοσηλείας τύπου A & B

pdf

Με βάση την αριθ. 38645/14-4-2020 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Ένταξη των προμηθειών στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕΠ 030), αναρτούμε για δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικής κλίνης νοσηλείας τύπου Α (100 τμχ.) και τύπου Β (200 τμχ.), προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ και 496.000,00 € με ΦΠΑ αντιστοίχως.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση manager@uhi.gr μέχρι την Παρασκευή 26/2/2021 και ώρα 15:00 π.μ.

pdfΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 300 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α & Β

Scroll to Top