Δωμάτια και Διατροφή

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων λειτουργούν 760 κλίνες σε δίκλινα και εξακλινα δωμάτια.

 Η μεταφορά φαγητών-ποτών και άλλων ειδών διατροφής στους ασθενείς δεν επιτρέπεται, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία τους, καθ’ όσον ακολουθούν ειδικό διαιτολόγιο και ειδική φαρμακευτική αγωγή.

 Η ρύπανση των διαφόρων χώρων του Νοσοκομείου με χαρτιά, κουτιά κλπ, που εγκαταλείπονται άτακτα μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες λοιμώξεις επικίνδυνες  για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους σε αυτό.

 Η επέμβαση γενικώς στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, (τεχνολογικό-ξενοδοχειακό εξοπλισμό) και η κακή χρήση τους, πέραν του ότι επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του, αφού η δαπάνη αγοράς και συντήρησης τους είναι μεγάλη, μπορεί να αποβεί σε βάρος και του ιδίου του ασθενούς.

 Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Στους χώρους δε του Νοσοκομείου απαγορεύεται αυστηρά.

Scroll to Top