Δημόσια Διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές τριών (3) υπερηχοτομογράφων μαιευτικής-γυναικολογικής χρήσης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το ΠΓΝΙ ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην προμήθεια τριών (3) υπερηχοτομογράφων μαιευτικής-γυναικολογικής χρήσης με πιθανό προϋπολογισμό 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Αναρτούμε για οριστική δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr και  haraskentou@uoi.gr μέχρι την Μ. Τετάρτη 1/5/2024 και ώρα 15:00.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

Scroll to Top