Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής αγγειογραφίας bi-plane

Το ΠΓΝΙ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ψηφιακής αγγειογραφίας biplane με πιθανό προϋπολογισμό 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Αναρτούμε για δημόσια διαβούλευση προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr και astrakas@uoi.gr  μέχρι την Τετάρτη 10/1/2024 και ώρα 15:00.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BI PLANE

Scroll to Top