Δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής αγγειογραφίας bi-plane με πιθανό προϋπολογισμό 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το ΠΓΝΙ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ψηφιακής αγγειογραφίας biplane με πιθανό προϋπολογισμό 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτούμε για οριστική δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr , vgxydis@uoi.gr, dristild@gmail.com και thanassis.tsodoulos@uhi.gr μέχρι την Τρίτη 12/3/2024 και ώρα 15:00.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ BIPLANE ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ

Scroll to Top