Δημόσια Διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ενός (1) λαπαροσκοπικού πύργου υπερυψηλής ευκρίνειας ULTRA HD 4K

pdf

Με βάση την αριθ. 1127/20-1-2021 Απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝΙ αναρτούμε για δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ενός (1) λαπαροσκοπικού πύργου υπερυψηλής ευκρίνειας ULTRA HD 4K για τα Γενικά Χειρουργεία του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση manager@uhi.gr μέχρι την Πέμπτη 28/1/2021 και ώρα 15:00 π.μ

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές

Scroll to Top