Δημιουργία Νέας Κεντρικής Μονάδας Πλυντηρίων και Προμήθεια Νέου Εξοπλισμού Κουζίνας για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Ι. και των λοιπών δομών Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου

pdf

Δημιουργία Νέας Κεντρικής Μονάδας Πλυντηρίων και Προμήθεια Νέου Εξοπλισμού Κουζίνας για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Ι. και των λοιπών δομών Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου pdf..

Scroll to Top