Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια & εγκατάσταση 3 καναπέδων 4θέσιων, 2 καναπέδων, τραπεζάκι και σκαλοπάτι δίπατο

pdf

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα διενεργήσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για προμήθεια & εγκατάσταση 3 καναπέδων 4θέσιων, 2
καναπέδων 4 θέσιων + τραπεζάκι και σκαλοπάτι δίπατο, συνολικού προϋπολογισμού «2.151,40 €» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο για διαβούλευση, σήμερα Τρίτη 14.01.2020, στην
ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.uhi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να υποβάλλουν τις όποιες παρατηρήσεις
τους επί των προδιαγραφών αυτών, αποκλειστικά στο email christidou@uhi.gr, μέχρι την Παρασκευή 24.01.2020.
Για πληροφορίες- διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, στα τηλέφωνα 26510 99533, 26510 99823
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές Καναπέδες και Τραπεζάκι

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές σκαλοπάτι δίπατο

Scroll to Top