ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 09/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 09/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για τις ανάγκες του «Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων», με εκτιμώμενη συνολική αξία 250.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΓΝΙ ΑΡ_ΔΙΑΚ_09_2023

 

Scroll to Top