Διαδικασια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο, ξεκινά από τα Εξωτερικά Ιατρεία στα οποία εκδίδεται από τον υπεύθυνο ιατρό το έντυπο εισιτήριο εις διπλούν.
Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Γραφείο Κίνησης και το άλλο παραδίδεται στην προϊσταμένη του Τμήματος.
Οι ασφαλισμένοι τουΕΟΠΠΥ, με την είσοδό τους, ή την επομένη, πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριό τους στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Στους ασφαλισμένους των λοιπών ταμείων  με την είσοδό τους, δίδεται ιατρική γνωμάτευση, προκειμένου να εκδοθεί εισιτήριο νοσηλείας από το Ταμείο τους, το οποίο προσκομίζουν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Scroll to Top