Δελτίο τύπου κάδοι ανακύκλωσης 07-04-2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ιωάννινα, 07-04-2023

                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συμμορφούμενο πλήρως με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την ορθή διαχείριση Αποβλήτων,  προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες δράσεις με σκοπό την μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Το Π.Γ.Ν Ιωαννίνων πιστοποιήθηκε σύμφωνα  με το Πρότυπο ΕΝ ISO 14001 : 2015. Ως τέτοιες δράσεις αναφέρονται, η προώθηση της ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού. Γι αυτό το σκοπό έχουν παραληφθεί και  διανέμονται κάδοι ανακύκλωσης συνολικά  155τεμ. με χρωματικό κώδικα διαχωρισμού (πράσινο και μπλε) για την διαχείριση πλαστικού και χαρτιού αντιστοίχως. Η ανακύκλωση συντελεί να μην καταλήγουν ανεξέλεγκτα  τα απορρίμματα στις χωματερές ενώ τα υλικά που δύναται να κατεργαστούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ξεχωρίζονται, συλλέγονται και αποτελούν πρώτη ύλη για ανακυκλωμένα προϊόντα. Είναι διαπιστωμένο πως η ανακύκλωση των υλικών συμβάλει στην διάσωση των αποθεμάτων μη ανανεώσιμων πρώτων υλών.

Πρόκειται για το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας και αρμονικής συνεργασίας της Διοίκησης, της Επιτροπής Διαχείρισης της Υπεύθυνης Διαχείρισης ΑΥΜ, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων του Νοσοκομείου.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι το Π.Γ.Ν Ιωαννίνων διαθέτει πρόγραμμα συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης στα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στη διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων , του οποίου επιμελείται η υπεύθυνη Διαχείρισης ΑΥΜ  κ Π. Ζώτου, την οποία η Διοίκηση του Νοσοκομείου συγχαίρει και ευχαριστεί.

                                    Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Image 1 2 Image 1 IMG 4015 1
Scroll to Top