ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΡΤ 3-12-21

                                                                                         Ιωάννινα, 03-12-2021

                                                                                                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αναφορικά με το από 02/12/2021 δημοσίευμα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ertnews.gr, το οποίο θεωρούμε ότι είναι προϊόν ελλιπούς πληροφόρησης καθότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σας  αναφέρουμε τα εξής:

Tο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε όλη την διάρκεια της Πανδημίας έχει αναπτύξει 116 κλίνες COVID-19, όλες στο σύνολό τους με αρνητική πίεση, το εργαστήριο μικροβιολογίας εξετάζει με μοριακό έλεγχο δείγματα από όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιφέρειας μας ενώ λειτουργεί και εμβολιαστικό κέντρο με 8 γραμμές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι δομές COVID-19 λειτούργησαν χωρίς να ανασταλεί ούτε μία λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο εξακολουθεί και προσφέρει υψηλές υπηρεσίες υγείας, ενώ η αναφορά για έλλειψη σε παροχή οξυγόνου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μάλιστα από την στιγμή που ήδη έχει αυξηθεί η δυνατότητα σε παροχή οξυγόνου όπως επίσης και οι αντίστοιχες εφεδρείες αυτών. Άστοχες είναι επίσης οι αναφορές για μείωση χειρουργείων και μη ύπαρξης διαθέσιμης κλίνης στις ΜΕΘ COVID-19 του Νοσοκομείου μας που δεν βοηθούν στην δημιουργία κλίματος  ασφάλειας των πολιτών.  

Σας αναφέρουμε ότι ο αριθμός των νοσηλευομένων σε κλίνες COVID-19 σήμερα είναι της τάξης του 35% της υπάρχουσας δυναμικότητας του Νοσοκομείου μας σε αναπτυγμένες κλίνες COVID-19, ενώ υπάρχουν και διαθέσιμες κλίνες στις ΜΕΘ COVID-19.

Ως εκ τούτου θεωρούμε αναληθή την αναφορά του δημοσιεύματος για έλλειψη οξυγόνου, έλλειψη κρεβατιών στις ΜΕΘ COVID-19 και μείωση χειρουργικών αιθουσών.

Τέλος ιδιαίτερα σε περίοδο πανδημίας, θεωρούμε ότι δημοσιεύματα που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, δημιουργούν κλίμα ανησυχίας στους κατοίκους της περιοχής μας και μειώνουν τις προσπάθειες της Διοίκησης και του συνόλου των εργαζομένων οι οποίοι υπερβάλλουν εαυτόν και ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντα τους.

Θα παρακαλούσαμε την επόμενη φορά να φιλοξενείται και η άποψη του Π.Γ.Ν Ι  για την πληρέστερη ενημέρωση όλων.

 

             Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Scroll to Top