Δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο έργο COOFHEA

pdf

Με βάση την αριθ. 2410/3-2-2021 Απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝΙ, αναρτούμε για δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο έργο COOFHEA που υλοποιεί το Νοσοκομείο. Οι προϋπολογισμοί των ειδών αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο “ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ COOFHEA-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση manager@uhi.gr μέχρι την Παρασκευή 26/2/2021 και ώρα 15:00 π.μ.

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές

pdfΑπόφαση έγκρισης έργου

Scroll to Top