Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2

pdf

 

Ανοικτός (άνω των ορίων) διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.252.000,00 €, με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ)

pdfΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ COOFHEA 2_ V4

pdfΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Scroll to Top