Κλινικό Έργο

Η Α’ Παθολογική κλινική διαθέτει 31 κλίνες στις οποίες νοσηλεύονται ασθενείς με παθήσεις της Εσωτερικής Παθολογίας. Η εισαγωγή των ασθενών στην κλινική γίνεται από το Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου (λειτουργεί τις μονές ημέρες) ή από τα Τακτικά Ιατρεία.

Η κλινική νοσηλεύει περίπου 1.395 ασθενείς το χρόνο και έχει πληρότητα της τάξης του74%. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 4,61 ημέρες.

Scroll to Top