Χορήγηση Στοιχείων Ασθενών από Διενέργεια Μυελογραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χορήγηση Στοιχείων Ασθενών από Διενέργεια Μυελογραμμάτων

Κατόπιν Αίτησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και σχετικής παραγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προτίθεται να ενημερώσει τους παραπάνω για αποτελέσματα εξετάσεων μυελογραμμάτων ασθενών του Νοσοκομείου Φιλιατών που εξετάσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από Αιματολόγους και καταχωρήθηκαν στο αρχείο το Αιματολογικού Εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα αφορούν σε μυελογράμματα που εξετάσθηκαν από το έτος 2001 έως 2007. Ενδεχόμενες αιτιολογημένες αντιρρήσεις από τους εξεταζόμενους ασθενείς παρακαλούμε να διαβιβασθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο  mail dpo@uhi.gr,  εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του παρόντος.

 

          Ελένη Καψάλη                                                                               Χριστίνα Τσαούση

Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής                                                Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου

Scroll to Top