Στατιστικά

Στατιστικά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σύνολο κλινών Νοσοκομείου 760 760 756 756 756 756 845 845 845 845 845 Σύνολο κλινών Μ.Ε.Θ. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Σύνολο κλινών Μ.Ε.Π.Κ. 6 6 6 6 6 6 14 8 8 14 14

Στατιστικά Read More »

Scroll to Top