Στατιστικά

  A/A ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1  Σύνολο κλινών Νοσοκομείου 868 868 760 760 756 756 756 756 845 845 845 2  Σύνολο κλινών Μ.Ε.Θ. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3  Σύνολο κλινών Μ.Ε.Π.Κ. 6 6 6 6 6 6 …

Στατιστικά Διαβάστε Περισσότερα »