Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Ανακοινώσεις

17/8/2023 πρωτοκολλο ΕΝΛ 2 19-12-2022 Tο αρ.πρωτ. 87/19-12-2022 έγγραφο της ΕΝΛ « Ιστοσελίδα ΕΝΛ ΠΓΝΙ» 27-12-2022 Tο αρ.πρωτ. 31808/27-12-2022 έγγραφο της ΕΝΛ « Πρακτικά τακτικής συνεδρίασης της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων 22-12-2022» 09-01-2023 Tο αρ.πρωτ. 347/09-01-2023 έγγραφο της ΕΝΛ « Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της ΕΝΛ» 12-01-2023 Tο αρ.πρωτ. 747/12-01-2023 έγγραφο της ΕΝΛ «Πρακτικά  έκτακτης συνεδρίασης της […]

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Ανακοινώσεις Read More »

Scroll to Top