Επισκέπτες

Πληροφορίες για τους Συνοδούς και Επισκέπτες Αγαπητέ Επισκέπτη Εισερχόμενος στο Νοσοκομείο αυτό για επίσκεψη πρέπει να γνωρίζεις ότι: α. Οι παρατεταμένες επισκέψεις και οι θόρυβοι στους χώρους του Νοσοκομείου είναι επικίνδυνοι και ενοχλητικοί για τους ασθενείς και εμποδίζουν την καλή λειτουργία του Νοσοκομείου. β. Η μακρόχρονη παραμονή σου στον θάλαμο του Νοσοκομείου εμποδίζει τον ύπνο …

Επισκέπτες Διαβάστε Περισσότερα »