Επιστημονικό Συμβούλιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Διοίκηση Επιστημονικό Συμβούλιο Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας προς έγκριση και αφορούν σε Ερευνητικές Εργασίες καταγραφής ή μελέτες στα πλαίσια Διδακτορικού, μεταπτυχιακού , κ.λ.π. είναι τα παρακάτω: 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας-έγκριση της ερευνητικής εργασίας από τον ενδιαφερόμενο προς το Επιστημονικό Συμβούλιο στο οποίο θα […]

Επιστημονικό Συμβούλιο Read More »