Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική υπηρεσία αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Π.Π.Ν.Ι , προΐσταται αυτού Κοινωνική Λειτουργός και υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία του εν λόγω Νοσοκομείου. Σήμερα στελεχώνεται  από τέσσερις κοινωνικούς λειτουργούς.  Παρέχει υπηρεσίες σε   νοσηλευόμενους ασθενείς ,σε ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων  και των ΤΕΠ  με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εργασία των κοινωνικών λειτουργών επικεντρώνεται στην […]

Κοινωνική Υπηρεσία Read More »