Υπηρεσία Πληροφορικής

Η Υπηρεσία Πληροφορικής έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών και των εφαρμογών σε καθημερινή 24ωρη βάση αφού σήμερα σημαντικά μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου βασίζεται στην πληροφορική.   Συγκεκριμένα στις καθημερινές πλέον δραστηριότητες της Υπηρεσίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου περιλαμβάνονται:   Η επίβλεψη ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου […]

Υπηρεσία Πληροφορικής Read More »