Φαρμακείο

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Γραφείο προϊσταμένου: 2651 (0) 99-476Γραφείο Φαρμακοποιών: 2651(0) 99-477