Εξοπλισμός Βιοχημικού Εργαστηρίου

Το Βιοχημικό Εργαστήριο είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο Εργαστήριο με on line επικοινωνία με όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου που χρησιμοποιεί BARCODED πρωτογενή δείγματα που φθάνουν στο Εργαστήριο με το σωληνωτό ταχυδρομείο (Κλινικές, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Αιμοληψίες) και λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο

       

1.

Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου (LIS) με 10 θέσεις εργασίας και online σύνδεση με το προαναλυτικό σύστημα και τους αναλυτές του εργαστηρίου

x1

 

2.

Προαναλυτικό σύστημα BECKMAN που αποτελείται από μονάδα εισόδου, φυγόκεντρο, αποπωματιστή και μονάδα εξόδου σε σύνδεση με 2 αναλυτές BECKMAN Dxi 800 και αναλυτή BECKMAN AU5820

x1

 

3.

Βιοχημικός Αναλυτής BECKMAN AU5820

x1

 

4.

Βιοχημικός Αναλυτής BECKMAN AU5810

x1

 

5.

Ανοσοενζυμικοί Αναλυτές BECKMAN Dxi 800

x2

 

6.

Ανοσοενζυμικός Αναλυτής SIEMENS/Immulite 2000

x1

 

7.

Ανοσοενζυμικός Αναλυτής ABBOTT/Architect i1000

x1

 

8.

Νεφελόμετρο SIEMENS/BN ProSpec

x1

 

9.

Αναλυτές ιόντων NOVA CRT

x2

 

10.

Αναλυτής τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης SEBIA/Capillarys2

x1

 

11.

Αναλυτές HPLC για προσδιορισμό HbA1c BIORAD/Variant II

x2

 

12.

Πλήρες σύστημα ELISA (φωτόμετρο, πλυστικό, αναδευτήρα)

x1

 

13.

Φασματοφωτόμετρο UV/ορατού

x1

 

14.

Συσκευή PCR Applied Biosystems/Verity Dx

x1

 

15.

Πλατφορμα BEAMING Digital PCR Sysmex/Inostics για Υγρή Βιοψία

x1

 

16.

Φυγόκεντροι πάγκου

x2

 

17.

Ψυχρός θάλαμος

x1

 

18.

Ψυγεια Επαγγελματικά

x2

 

19.

Ψυγειοκαταψύκτες

x3

 

20.

Καταψύκτης -40 oC

x1

 

21.

Καταψύκτης -20 oC

x1

 

22.

Καταψύκτης -80 oC

απόσυρση

 

23.

Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης βαρέως τύπου

x1

 

24.

Διάφορα μικροοργανα (Vortex, πιπέτες, υδατόλουτρα, κλιβανοι)

   
Scroll to Top