Αιτήματα για χορήγηση πιστοποιητικών νοσηλείας ή αντιγράφων ιατρικού φακέλου

Για την  χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή αντιγράφων ιατρικού φακέλου απαιτείται η ταυτοποίηση του αιτούντος. Ως εκ τούτου, δεκτές θα γίνονται αιτήσεις που η ταυτοποίηση πραγματοποιείται  δια ζώσης, μέσω ΚΕΠ ή μέσω https://docs.gov.gr/ –  Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου.

Σε περίπτωση που αιτείσθε αντίγραφα τρίτου προσώπου, θα πρέπει να προσκομίσετε αντίστοιχη εξουσιοδότηση

 

Scroll to Top