Χορήγηση Αντιγράφων Ιατρικού Φακέλου

Για την  χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή αντιγράφων ιατρικού φακέλου απαιτείται η ταυτοποίηση του αιτούντος. Ως εκ τούτου, δεκτές θα γίνονται αιτήσεις που η ταυτοποίηση πραγματοποιείται  δια ζώσης με επίδειξη ταυτότητας, μέσω ΚΕΠ ή μέσω https://docs.gov.gr/ –  Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου.

Σε περίπτωση που αιτείσθε αντίγραφα τρίτου προσώπου, θα πρέπει να προσκομίσετε αντίστοιχη εξουσιοδότηση  από το gov.gr

 

Scroll to Top