Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για τη θέση Επιμελητές Β’ ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής του ΠΓΝΙωαννίνων

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για τη θέση Επιμελητές Β’ ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής του ΠΓΝ Ιωαννίνων

Scroll to Top