ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για ανάγκες Καθαριότητας ή Εστίασης & Σίτισης

pdf

Το ΠΓΝΙ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εννενήντα (199) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) ..  pdf..

ΣΟΧ 1-2017 ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Scroll to Top