Ανακατασκευή της Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου

To Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων στην συνεδρίαση στις 17-7-2017 εξέδωσε απόφαση-ψήφισμα σχετικά με την ανακατασκευή της Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, που αναφέρει τα εξής: To Δ.Σ. θεωρεί άκρως επείγον και απαραίτητο ζήτημα την διάνοιξη-ανακατασκευή της Λεωφόρου Στ. Νιάρχου που πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά και γι’ αυτό δεν πρέπει να χαθεί η χρηματοδοτική ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη χρονική στιγμή.

Οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργούνται από την υλοποίηση του έργου να εξετασθούν από την Περιφέρεια με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου και την αποφυγή παραπομπής του έργου στις καλένδες, που θα πρόεκυπτε από τυχόν αναθεώρηση της μελέτης.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Scroll to Top