Αναισθησιολογική

Διευθυντής: Γ. Στ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αναισθησιολογίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Γρ. Καθηγητή Γ. Παπαδόπουλου: 2651099345 mailto:gpapadopoulos@hol.gr
Γρ. Διευθυντριών ΕΣΥ (Κήτα Α., Ευθυμιάδου Ε.): 2651099336
Γρ. Επιμελητών: 2651099766
ΜΜΑΦ: 2651099344
Ιατρείο Πόνου: 2651099867

Διευθυντής
Προσωπικό
Κλινική
Ιατρείο Πόνου
Εξοπλισμός
Συνδέσεις

Scroll to Top