1η Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: Διαχείριση Αποβλήτων εντός της Υγειονομικής Μονάδας

1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα :   «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ »

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ:

 Γιολάντα Ζήκα Post doc, RN, MSc, PhD, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

 Παρασκευή Ζώτου RN, ΜSc, PhD, Υπεύθυνη  Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας, Πανεπιστημιακό Γενικό  Νοσοκομείο  Ιωαννίνων.

 Πρόγραμμα Ημερίδας

Scroll to Top