Sidebar

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο είναι από τους πρώτους Δημόσιους Φορείς που εναρμονίστηκαν με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016.

Σύμφωνα με τον GDPR, ως πολίτες (ασθενείς ή εργαζόμενοι) έχετε το δικαίωμα:

  • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα·

    gdpr1

  • να αποκτάτε πρόσβασηστα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
  • να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
  • να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη·
  • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
  • να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
  • να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)·
  • να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

Σκοπός Επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και δεδομένα που αφορούν την υγεία στα πλαίσια εκτέλεσης καθήκοντος και δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας βάση των αρθ. 6 και 9 του ΓΚΠΔ 2016/679. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Το ΠΓΝΙ  διαθέτει  υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ),στον οποίον μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας. Το ΠΓΝΙ  πρέπει να απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. Εάν δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, πρέπει να δηλώσει τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας.

Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η εταιρεία.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν από την πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο ασθενούς ή αποβιώσαντος.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυμα;

Δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο ασθενούς έχει μόνο ο ίδιος ο ασθενής, ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (γονέας, δικαστικός συμπαραστάτης ή προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης) ή νομίμως εξουσιοδοτούμενο από τον ασθενή πρόσωπο (πληρεξούσιος δικηγόρος).

Πέραν των προσώπων αυτών, αν ένας τρίτος ζητήσει πρόσβαση σε στοιχεία του ιατρικού φακέλου ασθενούς, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς το νοσηλευτικό ίδρυμα και να επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό για τον οποίο ζητεί τη χορήγηση των δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννα Αποστολιάδη

Γραφείο ΥΠΔ Α' Υπόγειο, Δ2 Διάδρομος

Τηλέφωνο: 26510 99273, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πολιτική Απορρήτου ΠΓΝΙ

 

 

 

Οι ώρες επίσκεψης είναι: 

   Καθημερινά
  5:00 - 7:00μμ

  Σ/K - Αργίες
10:00 - 12:00πμ
  5:00 - 7:00μμ

Από το 1992 η Ελλάδα διαμόρφωσε το νομικό πλαίσιο (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α/άρθρο 47) που καθορίζει και προασπίζει τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς. Από τον Απρίλιο του 2006, τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών κατοχυρώνονται με ενεργοποίηση του νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄123), σε μια προσπάθεια προστασίας του πολίτη σε συνδυασμό με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 47

1. Δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του κατάλληλου νοσοκομείου

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.

2. Δικαίωμα παροχής φροντίδας με σεβασμό της αξιοπρέπειας

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν, με τον οφειλόμενο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

3. Δικαίωμα συγκατάθεσης ή άρνησης

Ο ασθενής έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος, γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

4. Δικαίωμα ενημέρωσης για την κατάστασή του και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων

Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

5. Δικαίωμα πλήρους εκ των προτέρων ενημέρωσης για τους κινδύνους ασύνηθων ή πειραματικών πράξεων και ανάκλησης συγκατάθεσης

Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του –σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.3- έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν εξαιτίας εφαρμογής σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή, λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

6. Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διαφύλαξης του απορρήτου

Ο ασθενής έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και εξετάσεων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

7. Δικαίωμα σεβασμού και αναγνώρισης θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

8. Δικαίωμα κατάθεσης διαμαρτυρίας και ενστάσεως και γνώσης των επ᾽ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες ή ενστάσεις και να λάβει γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων λειτουργούν 760 κλίνες σε δίκλινα και εξακλινα δωμάτια.

 Η μεταφορά φαγητών-ποτών και άλλων ειδών διατροφής στους ασθενείς δεν επιτρέπεται, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία τους, καθ' όσον ακολουθούν ειδικό διαιτολόγιο και ειδική φαρμακευτική αγωγή.

 Η ρύπανση των διαφόρων χώρων του Νοσοκομείου με χαρτιά, κουτιά κλπ, που εγκαταλείπονται άτακτα μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες λοιμώξεις επικίνδυνες  για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους σε αυτό.

 Η επέμβαση γενικώς στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, (τεχνολογικό-ξενοδοχειακό εξοπλισμό) και η κακή χρήση τους, πέραν του ότι επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του, αφού η δαπάνη αγοράς και συντήρησης τους είναι μεγάλη, μπορεί να αποβεί σε βάρος και του ιδίου του ασθενούς.

 Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Στους χώρους δε του Νοσοκομείου απαγορεύεται αυστηρά.

Περισσότερα...