Sidebar

Η Α’ Παθολογική κλινική διαθέτει 31 κλίνες στις οποίες νοσηλεύονται ασθενείς με παθήσεις της Εσωτερικής Παθολογίας. Η εισαγωγή των ασθενών στην κλινική γίνεται από το Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου (λειτουργεί τις μονές ημέρες) ή από τα Τακτικά Ιατρεία.

Η κλινική νοσηλεύει περίπου 1.395 ασθενείς το χρόνο και έχει πληρότητα της τάξης του74%. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 4,61 ημέρες.

pgniΤο Π.Γ.Ν.Ι ιδρύθηκε με το Π.Δ 391/86 (ΦΕΚ 174/Α/86) και σήμερα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στις διατάξεις  του Ν.Δ 2592/53 περί οργάνωσης  της Ιατρικής Αντίληψης (ΦΕΚ 254/Α/53). 

Το Νοσοκομείο αναπτύχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 17781/5-12-88 (ΦΕΚ 875/Β/88)  απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «Οργανισμός του ΠΓΝΙ»  σταδιακά με αποφάσεις του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις κάθε φορά αποφάσεις και κατευθύνσεις του Υπουργείου, είναι δε βάσει αυτού δυναμικότητας 760 κλινών.

Περισσότερα: Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 • Συνεργαστείτε με το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Μη ξεχνάτε να αναφέρετε τα φάρμακα που τυχόν παίρνετε και τις θεραπείες στις οποίες έχετε υποβληθεί. Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας  και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.
 • Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο Νοσοκομείο  θα χρειαστείτε ατομικά είδη υγιεινής και ένδυσης (πυτζάμες,  παντόφλες κ.λ.π.)
 • Ιατρικές πληροφορίες για την πάθησή σας ζητάτε μόνο από τους γιατρούς του Τμήματος  τις ημέρες και ώρες που έχουν οριστεί από το Τμήμα.
 • Προσωρινή έξοδος από το Νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο , απαιτεί γραπτή άδεια ιατρού και της Προϊσταμένης του τμήματος στο οποίο νοσηλεύεστε.
 • Απαγορεύεται η διατήρηση γλαστρών. Μην δέχεστε πολλά λουλούδια. Αποφύγετε να δέχεστε γλυκά και άλλα τρόφιμα που μπορεί να μην είναι ενδεδειγμένα για την υγεία σας και προκαλούν προβλήματα στην υγιεινή και ασφάλεια του νοσοκομείου.
 • Μην τηλεφωνείτε και μην επιτρέπετε να σας τηλεφωνούν σε ακατάλληλες ώρες γιατί ανησυχείτε τους άλλους ασθενείς.
 • Μην κρατάτε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας. Για την απώλειά τους το Νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη.
 • Η τακτοποίηση των οικονομικών  υποχρεώσεων των ασθενών γίνεται ΜΟΝΟ στο Ταμείο του Νοσοκομείου που σας παρέχει και την σχετική απόδειξη (ισόγειο παλαιάς πτέρυγας).
 • ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
 • Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ προσωπικού και ασθενών /συνοδών αποτελεί δείγμα πολιτισμού.

 

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

Κυλικεία

Σε εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου λειτουργούν ιδιωτικά κυλικεία. Βρίσκονται στο ισόγειο καθώς και στον 1ο όροφο.

 

Ναός - Στον αύλειο χώρο υπάρχει ναός. Επίσης ιερέας προσέρχεται στο Νοσοκομείο, αν ζητηθεί από τους ασθενείς ή τους οικείους, για τη Θεία Κοινωνία. Για να τον καλέσετε απευθυνθείτε στο Γραφείο Νοσηλευτών του τμήματος που νοσηλεύεστε.

Για το κοινό                                            

Ι. Οδηγίες Ακτινοπροστασίας Διαγνωστικών Εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής

ΙΙ. Οδηγίες Ακτινοπροστασίας Θεραπευτικών Πράξεων Πυρηνικής Ιατρικής

ΙΙΙ. Οδηγίες μαγνητικής τομογραφίας

ΙV. Συχνές ερωτήσεις ακτινοθεραπείας

 1. V. Ενημερωτικό υλικό ΕΕΑΕ

            Ιατρική έκθεση σε ακτινοβολία [https://eeae.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1]

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες [https://eeae.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82]

 Για το προσωπικό                      

Ο δικτυακός αυτός τόπος (site) περιέχει στοιχεία για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.), με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, αλλά την ευρύτερη ενημέρωση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την δομή και λειτουργία του Νοσοκομείου αυτού.

Το υλικό αυτό ανήκει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες του site, εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή προέλευσής του.

Παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του εν’ λόγω δικτυακού τόπου να είναι ακριβές και πάντοτε ενημερωμένο σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις, το Π.Γ.Ν.Ι., δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχουν οι ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου αυτού.

Επίσης, το Π.Γ.Ν.Ι. ουδεμία νομική ευθύνη έχει για τυχόν απώλειες ή ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο αυτό ή από την χρήση των πληροφοριών σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Επίσης, το Π.Γ.Ν.Ι. δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους δύναται να οδηγηθεί ο επισκέπτης του site αυτού, ακολουθώντας συνδέσμους (links) που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο του Π.Γ.Ν.Ι.

Ο επισκέπτης του δικτυακού αυτού τόπου, οφείλει να συμμορφώνεται με το Νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χωρίς να προκαλεί προβλήματα στο site αυτό ή σε τρίτους.

Η επίσκεψη στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου www.uhi.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων από τον χρήστη-επισκέπτη.

Περισσότερα...